EF Elektriska AB utför el-installationer och entreprenader över hela mellansverige.

Vi är verksamma inom kraft, belysning, styr- och reglerteknik, kyla/värme, tele- och data mm

Bred kompetens och lång erfarenhet, hög kvalitet och att kunna hålla utsatta leveranstider borgar för kundtrygghet!

 


Några exempel på våra
uppdragsgivare:


Kommuner och
kommunala bolag
bl a:


HantverkshusetKils pastorat


Industri, Förvaltningar, Byggnadsföretag m fl. - Bl a:Lokala ByggföretagVi utför stora som små arbeten i bostäder, lokaler för industri och offentlig verksamhet omfattande:
Installationer/Entreprenader
- Nybyggnationer
- Ombyggnader
- ROT-renoveringar
Servicearbeten
Underhåll & ReparationerAlla typer av servicearbeten på elektriska anläggningar
inom samtliga våra arbetsområden.

Hög servicegrad och kompetent personal ger Dig
säkrare drift och bättre ekonomi.


Akuta åtgärder/reparationer.
Åtgärder vid driftsstörningar.
Inom industri och offentlig miljö/förvaltning
Skyltbelysningar
Utomhusbelysningsanläggningar
fastigheter & grönytor mm

Installerade maskiner, vitvaror mmAlla typer av underhållsarbeten på elektriska anläggningar inom samtliga av våra arbetsområden.

- Löpande årsunderhåll under kontraktsform.
- Säsongsöversyner.
- Förebyggande underhåll.
- Reparationsarbeten

- Fastighets- och gårdsbelysningsanläggningar


Du har behovet - Vi har lösningen!

 

 

 


Reklamation/Tvist:
Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid
Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande.
Adressen är:
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 10123 Stockholm. www.arn.setillbaka